Bir Sayfa Seçin

HABERLER & DUYURULAR

Tren Makinist Yönetmeliğine Psikoteknik

Tren Makinist Yöenetmeliği
31.Aralık.2016 SAYI:29935 ile yayınlanan yeni yönetmelik…

Madde 3.

 1. l) Psikoteknik değerlendirme:Bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmış inceleme ve değerlendirme yöntemini,
 2. m) Psikoteknik değerlendirme merkezi:Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış psikoteknik değerlendirme merkezini

Ek 2 sayılı cetvel
Tren Makinistleri için Psikoteknik değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar

Yeni Karayolu Trafik Yönetmeliği

 • PSİKOTEKNİK MERKEZLERİNİN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR….

YENİ Yayınlanan 4 sayılı cetveli indirmek için tıklayınız…

 • AŞAĞIDAKİ ÖNEMLİ ÖZET BAŞLIKLAR ile MADDELERİ İNCELEYİN

Merkezin Bina standartları
Madde 5. (Psikoteknik merkezinizi düzenleyin)

Personel Durumu
Madde 7. (Çalışma şartlarına uyulmalı)

Merkezlerin Ruhsatlanması
Madde 8. (ruhsatlı olanalar eksiklerini tamamlamalı)

Psikoteknik Değerlendirme Merkezinde Tutulması Gereken Kayıtlar
Madde 11. (d-bendi, yedekleme sistemi çok önemli)

Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 13. (eksik test uygulamasına dikkat)

Bilgisayar Destekli Test Sistemlerinin Özellikleri
Madde 15. (b-bendi, test anındaki fotoğraf görüntüsünün rapora otomatik kayıt edilmesi önemli)

Psikoteknik Değerlendirme Raporu – Süresi – Ücreti
Madde 17.
Madde 18.
Madde 19. (eksik uygulama yapılaması için önemli ruhsat iptali ve askıya alınma yaptırımı var)

Psikoeknik Değerlendirme Merkezinin Denetimi – Merkezin Devri veya Adres Nakli
Madde 20.
Madde 21. (önemli)

Ruhsatın Askıya Alınması ve ruhsat İptali
Madde 22. (çok önemli)

YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR
Madde 23. (merkez sahibi ve psikolog uymak zorundalar)

GEÇİCİ 1. MADDE
EN GEÇ 1 AY İÇERİSİNDE UYUM SAĞLANMAK ZORUNDADIR..

4 SAYILI CETVELİN EN SONUNDA BULUNAN DENETİM FORMUNU ÖNEMLE İNCELEYİNİZ.

Yeni Trafik Yönetmeliğinde Aday Sürücülük

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Aday sürücülük”

Ek Madde 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

 1. a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,

Trafik işaretlerine uyma:

(Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre;

 1. b) Trafik ışıklarına,)
 2. b) 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı: veya
Ceza puanı uygulaması, puanlama ve trafik kazası nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması:

(Madde 48 – Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.)

(Madde 118 – Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere,aldıkları her ceza, için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

*Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

*Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

* Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

*Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır.)

 1. c) 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

Hız sınırlarına uyma:

(Madde 51 – Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere para cezası uygulanır.)

ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,

Dönüş kuralları:

Madde 53 – Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar.

 1. b) Sola dönüşlerde sürücüler;

Sola dönüş işareti vermeye,
Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaya,
Hızını azaltmaya,
Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,
Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini beklemeye,
Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, dönüşünü yaparken, arkadan gelen ve sola dönecek diğer taşıtları engellememek için, geniş kavisle dönüş yapmaya,
Gireceği yolun gidiş yönünde çok şeritli olması halinde,en sağ şerit dışında, uygun bir şeride girmeye,
Gireceği yola girdikten sonra, en kısa sürede, trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya,
Zorunludurlar.)

 1. d) 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

Yaya ve okul geçitleri:

(Madde 74 – Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.)

 1. e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu:

(Madde 78 – Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur.

Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi tip araçlarda sürücülerinin ve yolcularının şehiriçi ve şehirlerarası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri ile emniyet kemerlerinin hangi araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağı yönetmelikte belirtilir.)

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.”

Sürücüler dikkat! / Haber Türk

Sürücüler dikkat! SRC ve Psikoteknik olmadan yola çıkmayın. Cezalar can yakıyor. Burak Taşçı’nın haberi ……

Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum süreci içerisinde birçok yeniliğe adapte olmaya çalışıyor. Yeni yıl ile beraber birçok yenilik uygulamaya konuldu. Bu kapsamda gelen yenilikler ticari araç kullanıcılarını da etkiliyor. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda şoförler için yeni standartlar getirilmiş. Bunlardan en önemlisi olan SRC ve Psikoteknik raporunu ticari araç kullanıcılarının alması zorunlu hale getirildi.

İş arayan artık psikoteknik testten geçecek

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, ” iş arayan artık psikoteknik testten geçecek” açıklaması yaptı…

 

Tıklayın haberi kaynağından okuyun…

Psikoteknik / Son Dakika

Psiko-teknik Belgesi Olmadan 10 Mart’tan İtibaren Trafiğe Çıkamayacak Olan Profesyonel Sürücüler, Özel Bir Sistemde İmtihan Oluyorlar.

Psiko-Teknik belgesi olmadan 10 Mart’tan itibaren trafiğe çıkamayacak olan profesyonel sürücüler, özel bir sistemde imtihan oluyorlar.

Karayolu taşımacılık faaliyetleri kapsamında kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs sürücüleri belgelerini almak için Psiko-Teknik değerlendirme merkezlerinde ter döküyor. Önümüzdeki haftadan itibaren yapılacak kontrollerde Psiko-Teknik belgesi olmadan araç kullanan sürücülere ve firmaya cezai işlem uygulanacak.

Sürücülere Psikoteknik Muayene / Ensonhaber.com

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor.

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor.Yazının Devamı

    Psikoteknik Muayene Zorunluluğu / Malatyahaberler.com

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, eşya ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Yönetmelik, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları öngörülüyor.Bu hüküm, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2004 yılından itibaren 5 yıl sonra Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlerde uygulanmaya başlanacak. Böylece, 25 Şubat 2009 tarihinden itibaren otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinden her 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu istenecek. Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, psikoteknik muayene raporları bulunmayan sürücülere idari para cezaları uygulanacak.

Bu haberi kaynağından okumak için tıklayınız. 

Yolcu ve Yük Taşıyan Sürücülerin Her 5 Yılda Bir Psiko-Teknik Değerlendirme Testinden Geçmeleri Zorunlu Hale Geldi / Sondakika.com

Fahri Trafik Müfettişleri Gaziantep Şubesi Kurucu Başkanı Mesut Ölçal, yolcu ve yük taşıyan sürücülerin her 5 yılda bir psiko-teknik değerlendirme testinden geçmelerinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Ölçal, 2009 yılı başından itibaren uygulanacak yönetmelik gereği, sürücülerin para cezasına maruz kalmamaları için 2008 yılı sonuna kadar psiko-teknik raporlarını almaları gerektiği uyarısını yaptı.Mesut Ölçal, konu ile ilgili yazılı açıklamada şu bilgileri verdi: “Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan ve 25.02.2004 tarih ve 28384 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 60’ıncı maddesinin (e) bendi hükümleri gereği yolcu ve eşya taşımacılığı işini yürüten kişilerin her beş yılda bir psiko-teknik değerlendirme testinden geçmeleri zorunlu hale gelmiştir.

Sürücülerin, almakla zorunlu oldukları bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu ile ilgili uygulamaya 01.01.2009 tarihinden itibaren başlanacak ve raporu olmayan sürücülere para cezası uygulanacak. Bu sebeple yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin psiko-teknik raporlarını 2008 yılı sonuna kadar almaları gerekmekte.”

Bu Haberi Kaynağından okumak için tıklayınız. 

Sürücülere Psikoteknik Muayene / Haber10.com

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, eşya ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Şöförler Odasından Sürücülere Psiko-Teknik Rapor Uyarısı / Haberler.com

Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Yolcu ve Yük Taşıyan Sürücülerin Her 5 Yılda Bir Psiko-teknik Değerlendirme Testinden Geçmelerinin Zorunlu Hale Geldiğini Bildirdi.

Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, 2009 yılı başından itibaren uygulanacak yönetmelik gereği sürücülerin para cezasına maruz kalmamaları için 2008 yılı sonuna kadar psiko-teknik raporlarını almaları gerektiği uyarısında bulundu.

Şöförler Odası Başkanınında Aralarında Bulunduğu 3 Bin Şöför Sahte Psikoteknik Belgesi Almış / Haberler.com

İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte psikoteknik belgesi düzenleyen bir şebeke çökertildi. “Rüzgar-1” isimli operasyonda gözaltına alınan zanlıların, şimdiye kadar yaklaşık 3 bin şoföre sahte psikoteknik belgesi düzenlediği, bu kişiler arasında Torbalı Şoförler Odası Başkanı C.İ.A.’nın da bulunduğu i…

İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte psikoteknik belgesi düzenleyen bir şebeke çökertildi. “Rüzgar-1” isimli operasyonda gözaltına alınan zanlıların, şimdiye kadar yaklaşık 3 bin şoföre sahte psikoteknik belgesi düzenlediği, bu kişiler arasında Torbalı Şoförler Odası Başkanı C.İ.A.’nın da bulunduğu iddia edildi.

Mali Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda sahte kimlik kullanan A.K.’nın eşi F.A., adına İzmir’in Konak ilçesi Çankaya semtinde açtığı işyerinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre ticari taşıt kullanma belgesi alacak olan ve trafikte çeşitli suçlardan ceza alarak ehliyetine el konulan kişilerin ehliyetlerini geri alabilmesi için zorunlu olan sahte psikoteknik değerlendirme sertifikası düzenlediği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların, hazırladıkları sahte belgeleri Konak’ta bulunan bir matbaada hazırladıkları ve bu belgeleri İstanbul’da bulunan bir şirketin mührüyle onayladıkları belirlendi. (Cihan Haber Ajansı) 03.08.2007 17:01

Bu haberi kaynağından okumak için tıklayınız 

Sürücülere Psikoteknik Muayene / Güncelhaber.com

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor. Gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.25 Şubat 2009’dan itibaren yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise, eşya ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okulu mezunu olmaları gerekiyor. Yönetmelik, sürücülerde sağlık açısından da bazı düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları öngörülüyor. Rapor almak isteyen sürücüler psikiyatr tarafından 1 saat muayeneden geçirilecek. Sürücünün algılama bozukluğu ve madde bağımlılığı olup olmadığı, bilincinin açıklığı, davranış biçimleri uzman hekim tarafından incelenecek.

Yapılan denetimlerde, psikoteknik muayene raporları bulunmayan sürücülere idari para cezaları uygulanacak. Öte yandan, psikoteknik muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin usuller ise henüz net olarak belli değil. Psikoteknik muayene raporlarının dikkat, refleks değerleri gibi pek çok unsuru içermesi gerektiği, sağlıklı bir raporun ancak bu şekilde oluşturulabileceği belirtildi.

Bu haberi kaynağından okumak için tıklayınız. 

Sürücülere Psikoteknik Muayene / Sabah

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyorUlaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, eşya ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

ŞUBAT 2009’DA DENETİMLER BAŞLAYACAK

Yönetmelik, sürücülerde sağlık açısından da bazı düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları öngörülüyor.Bu hüküm, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2004 yılından itibaren 5 yıl sonra Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlerde uygulanmaya başlanacak. Böylece, 25 Şubat 2009 tarihinden itibaren otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinden her 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu istenecek.

Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, psikoteknik muayene raporları bulunmayan sürücülere idari para cezaları uygulanacak.Öte yandan, psikoteknik muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin usuller ise henüz belli değil. Psikoteknik muayene raporlarının dikkat, refleks değerleri gibi pek çok unsuru içermesi gerektiği, sağlıklı bir raporun ancak bu şekilde oluşturulabileceği belirtildi.Sağlık Bakanlığının psikoteknik muayenelere ilişkin düzenleme konusunda çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde psikoteknik muayeneye yetkili kuruluşlar ile raporların biçimine ilişkin kuralların belirleneceği kaydedildi.

Bu haberi kaynağından okumak için tıklayınız. 

Sürücülere Psikoteknik Muayene Zorunluluğu / Polis.web.tr

Sürücülere Psikoteknik Muayene Zorunluluğu

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor.Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerine göre, 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğegiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ticari taşıtınniteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, eşya ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Şubat 2009’da denetimler başlanacak
Yönetmelik, sürücülerde sağlık açısından da bazı düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları öngörülüyor.Bu hüküm, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2004 yılından itibaren 5 yıl sonra Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde uygulanmaya başlanacak.

Böylece, 25 Şubat 2009 tarihinden itibaren otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinden her 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu istenecek. Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, psikoteknik muayene raporları bulunmayan sürücülere idari para cezaları uygulanacak.Psikoteknik muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin usuller ise henüz belli değil.

Psikoteknik muayene raporlarının dikkat, refleks değerleri gibi pek çok unsuru içermesi gerektiği, sağlıklı bir raporun ancak bu şekilde oluşturulabileceği belirtildi.Sağlık Bakanlığı’nın psikoteknik muayenelere ilişkin düzenleme konusunda çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde psikoteknik muayeneye yetkili kuruluşlar ile raporların biçimine ilişkin kuralların belirleneceği kaydedildi.

Bu haberi kaynağından okumak için tıklayınız. 

Sürücülere Psikoteknik Muayene Zorunluluğu / CNNTürk

25 Mart, 2008 10:49:00 (TSİ)
Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor.Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerine göre, 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğegiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor.
Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ticari taşıtınniteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, eşya ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Yönetmelik, sürücülerde sağlık açısından da bazı düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları öngörülüyor.Bu hüküm, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2004 yılından itibaren 5 yıl sonra Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde uygulanmaya başlanacak.

Böylece, 25 Şubat 2009 tarihinden itibaren otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinden her 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu istenecek. Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, psikoteknik muayene raporları bulunmayan sürücülere idari para cezaları uygulanacak.Psikoteknik muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin usuller ise henüz belli değil. Psikoteknik muayene raporlarının dikkat, refleks değerleri gibi pek çok unsuru içermesi gerektiği, sağlıklı bir raporun ancak bu şekilde oluşturulabileceği belirtildi.Sağlık Bakanlığı’nın psikoteknik muayenelere ilişkin düzenleme konusunda çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde psikoteknik muayeneye yetkili kuruluşlar ile raporların biçimine ilişkin kuralların belirleneceği kaydedildi.

Bu haberi kaynağından okumak için tıklayınız. 

Sürücülere Psikoteknik Belge / TRT Haber

Sürücülük mesleğini yapmak isteyenler gerekli testlerden geçiriliyor.

Artık trafikte “sinirlerime hakim olamadım!” dönemi bitiyor Bundan böyle bu işi yapabilmek için gerekli psikolojik testlerden geçmek gerekiyor. Aksi halde ehliyeti kaybetmeye kadar varan cezalar gelebilir.

Ekmeğini sürücülük yaparak kazananlar bundan böyle sinirlerine hakim olmak zorunda. Çünkü, artık sürücülere psikoteknik belge alma mecburiyeti geliyor. Türkiye’de şoförlüğü meslek edinen yaklaşık 1 milyon kişiden 100 bini, gerekli testlerden geçerek bu belgeyi aldı.

Özellikle şehirlerarası yollarda çalışmak için psikoteknik belge mutlaka isteniyor. Türkiye’de, bu belgeyi vermeye yetkili yaklaşık 100 merkez var. İsteyenler, yaklaşık 1 saat süren teste tabi tutularak, psikoteknik belge alabiliyor. Belgenin maliyeti ise 75 TL civarında.

Psikoteknik belgeyle amaçlanan trafikteki sorunlu sürücüleri ayıklamak ve tabi, trafik kazalarını da en aza indirmek.

Bu haberi kaynağından okumak için tıklayınız